Ofta frågat

Om det har gått 70 år från utgången av konstnärens dödsår får en bild då användas fritt?
En bildkonstnärs skyddstid både för de moraliska och de ekonomiska rättigheternas del är slut när den upphovsrättsliga skyddstiden upphör. Däremot har en fotograf som har fotograferat ett konstverk en fotografs uteslutande rätt, som enligt § 49 a i upphovsrättslagen är en närstående rättighet. En bildkonstnärs rättsinnehavare kan inte längre åberopa ekonomiska och moraliska rättigheter efter att skyddstiden har gått ut. Däremot kan Upphovsrättsrådet, som är underställt undervisningsministeriet, förbjuda ett offentligt förfarande som kränker den andliga odlingens intressen. Att använda Akseli Gallen-Kallelas verk reproducerade på porslinstallrikar ansågs inte vara kränkande.
31