Ofta frågat

Omfattas översättningar av upphovsrätten?

Upphovsrätten skyddar en tillräckligt egenartad översättning. Översättaren har då motsvarande rättigheter som upphovsmannen har till originalverket. För att översätta ett verk måste översättaren få tillstånd av upphovsmannen till originalverket och också för att tillgängliggöra verket för allmänheten.

16