Ofta frågat

Vad är en kompensationsavgift?
Den s.k. kompensationsavgiften betalas för framställning av exemplar av ett verk för privat bruk till verkets upphovsmän och andra rättighetsinnehavare. Kompensationen betalas ur statsbudgeten.
18