Ofta frågat

Vad är tekniska skydd?

Tekniska skydd är den s.k. digitala tidens lås och med hjälp av dem är det möjligt att göra affärer på nätet. Avsikten är att kunden får varan först när den är betalad eller att den kan använda produkten endast till det ändamål den har betalat för.

På internet kan skyddet användas på så sätt att produkten kan tas emot först när den är betalad. Dessutom kan man med skydden begränsa bland annat digital kopiering av produkten. Däremot finns det inte sådana lås som skulle förhindra en analog inspelning av en skiva – via en ledning till en annan inspelande cd-spelare eller bandspelare.

17