Ofta frågat

Vad händer om jag säljer kopierade skivor eller spel?

Då används privata kopior för annat än privata ändamål och därför är det fråga om kränkning av upphovsrätten. Följden kan vara straffrättsligt- och skadeståndsansvar.

25