Ofta frågat

Varför är piratkopiering förbjudet?
Pratkopiering försvagar kulturbranschen såväl i Finland som på andra håll i världen. Det är inte rätt att utan tillstånd och utan att betala för det skaffa sig resultatet av en annans arbete som denna med sitt arbete försöker leva av. Det är ojust mot både konstnärer och företagare i branschen och mot dem som köper sin musik lagligt. Piraterna får ekonomisk vinning i form av obetalade produkter. Piratkopiering över nätet är numera en större risk för kulturarbetarna än "traditionell piratism". Piratsidorna drivs med inkomster som man får från reklam som finns på webbplatserna och/eller med kundernas månadsavgifter. Inte en enda cent av dessa pengar går till de upphovsmän vilkas verk finns på webbplatserna för nedladdning.
19