Ofta frågat

Vi har för avsikt att samla in pengar för en lägerskola genom att sälja julkort som eleverna har illustrerat. Vad måste vi beakta?

Ett julkort som en elev har gjort kan mycket väl vara ett skyddat bildkonstverk. I så fall behövs det tillstånd för att använda det. Om eleven är minderårig skall tillstånd skaffas av dennes målsman.

19