Ofta frågat

Vi har för avsikt att visa hyrda och egna filmer på elevkårens filmkvällar. Behöver vi något tillstånd?

Javisst, eftersom visningen är offentlig. Upphovsrättsrådet har bland annat ansett att en pensionärsgrupps filmförevisning var offentligt framförande. Däremot är enligt Upphovsrättsrådet sådana tillställningar inte offentliga som inte officiellt utannonseras och som endast enstaka personer deltar i på basis av vänskap. Rättigheterna till offentligt framförande av en film ägs i allmänhet av det företag som har producerat filmen.

26