Ofta frågat

Vi har för avsikt att visa hyrda och egna filmer på elevkårens filmkvällar. Behöver vi något tillstånd?
Sannolikt behöver du det eftersom det handlar om en offentlig visning. Upphovsrättsrådet har bland annat ansett att ett pensionärssällskaps bildförevisningar handlar om offentlig visning. Däremot är arrangemang som inte annonseras offentligt och där bara ett fåtal personer deltar på grund av ett vänskapsförhållande inte offentliga enligt upphovsrättsrådet

För licenser för att visa bland annat utländska filmer kan man kontakta M&M Viihdepalvelu (www.elokuvalisenssi.fi) och för inhemska filmer Audiovisual Producers Finland ry.

26