Ofta frågat

Vilka moraliska rättigheter till en bild har en upphovsman?

Namnet på upphovsmannen till en bild skall anges enligt god sed och bilden får inte ändras eller visas i sammanhang som är kränkande för upphovsmannen.

18